ผ้าตีนจกของอำเภอลอง

ผ้าตีนจกของอำเภอลอง เป็นงานฝีมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความประณีตสวยงาม ทอด้วยผ้าไหม และผ้าฝ้าย โดยเน้นสีดำแดงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีแหล่งผลิตอยู่ที่บ้านนาตุ้ม บ้านหัวทุ่ง บ้านนามน

 

 

 

ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)ความหมายของ “ผ้าตีนจก” เป็นผ้าทอของชาวบ้านที่ทอขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นเชิงผ้าถุง หรือซิ่นซึ่ง

มีลวดลายที่สวยงาม แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ คำว่า “ตีนจก” ซึ่ง “ตีน” หมายถึงเชิงของผ้าถุง “จก” หมายถึง

การล้วง จึงมีความหมายรวมกันว่า การทอเชิงผ้าถุงโดยใช้วิธีการล้วงด้ายเพื่อให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ เมื่อนำ

มาต่อกับผ้าถุง จึงเรียกว่า “ซิ่นตีนจก”การทอผ้าตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ ในการแต่งกายของชาวเมืองลอง ยัง

ปรากฎมานานนับร้อยปี หลักฐานนี้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ฝีมือช่างพื้นบ้าน

ที่มีความงามไม่น้อยไปกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน จิตรกรรมเวียงต้าเป็นภาพวิถี

ชีวิตความเชื่อการแต่งการของชาวบ้านเวียงต้า ซึ่งเป็นคนเมืองลองในยุคนั้น จากภาพจะเน้นผ้าถุงที่ผู้หญิงในภาพ

ใช้สวมใส่เป็นซิ่นตีนจก ในปัจจุบันผ้าตีนจกเมืองลอง ได้กลับมาอยู่ในความนิยมของประชาชน สร้างชื่อเสียงให้กับ

อำเภอลอง และจังหวัดแพร่ ช่างทอตีนจกจากเมืองลอง ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมดีเด่น

ในระดับประเทศในปี พ.ศ. 2537 และผ้าทอตีนจกได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเมืองลอง

มากขึ้น เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่นที่ควรอนุกรักษ์ไว้

.ผู้ผลิต (Producers) Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : “ผ้าตีนจก” จังหวัดแพร่ ผู้ผลิตและสินค้า

(Producer & Products) ที่อยู่

(Address) โทรศัพท์

(Telephone)

1 กลุ่มทอผ้าจกไหมและผ้าตีนจก 23 หมู่ 9 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 054 509092

2 กลุ่มหัตถกรรมผ้าตีนจก หมู่ 4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

3 กลุ่มทอผ้าบ้านวังหลวง หมู่ 3 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 054 647034

4 กลุ่มทอผ้า หมู่ 7 ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 054 531808

5 กลุ่มทอผ้าตีนจก หมู่ 2 บ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 054 581138

6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 54/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 054 547123

7 กลุ่มสตรีเครือข่ายสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติ 115/3 หมู่ 8 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

8 กลุ่มทอผ้าบ้านนามน 4/4 หมู่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

9 กลุ่มทอผ้าบ้านนาหลวง 41 หมู่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

10 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 97 หมู่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชตวัน 141/2 หมู่ 8 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

12 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งตากล้า 63/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

13 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านนาอุ่นน่อง 67/3 หมู่ 7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

14 กลุ่มทอผ้า(ศิลปาชีพ)บ้านแม่จองไฟ หมู่ 2 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

15 กลุ่มหัตถกรรมเวียงเชียงชื่น 197 หมู่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้านาหิน 31/2 หมู่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

17 กลุ่มทอผ้าตีนจก 96/1 หมู่ 4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

18 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าสักบน 128 หมู่ 8 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

19 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า 63 หมู่ 9 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านค้างคำปัน 189/2 หมู่ 2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: